Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

RODINA 

RODINA

Tisková zpráva k výstavě fotografií v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea

Sady U Muzea, Opava

komentovaná prohlídka 20. května v 16 hodin

19. května—29. srpna 2012

kurátor výstavy – Imrich Veber

Nedávnou časovou proluku výstavních aktivit v Opavě doslova utnulo hned několik institucí. Za hranicemi vlastního města tolik respektovaný Institut tvůrčí fotografie při FPF SU v Opavě získal zpět Kabinet fotografie v Domě umění na Pekařské ulici a hned prvními výstavami ukazuje, že hodlá do Opavy navrátit již dříve samozřejmou vysokou úroveň výstav. Namátkou můžeme připomenout výstavu Dagmar Hochové Akrobat na glóbu života, kterou připravil umělec a kurátor Tomáš Pospěch (rovněž pedagog ITF) a Dům umění se tak stal poslední institucí, která vystavovala práce Hochové ještě za jejího života. Jedna z ikon české dokumentární fotografie totiž zemřela 17. dubna tohoto roku .

Druhou institucí, která se rozhodla dlouhodobě podporovat fotografii, je Slezské zemské muzeum, jenž se bez nadsázky začíná profilovat jako jedna z předních českých muzejních institucí a získává tak zpět respekt, který bohužel v posledních desetiletích pomalu ztrácelo. Jednou z mnoha aktivit budou pravidelné fotografické výstavy v Historické výstavní budově SZMO v sadech U Muzea, kterými bude postupně představována rozsáhlá podsbírka fotografie, kterou muzeum disponuje.

První výstava je věnována rodině a nejen proto, že jedním z předních cílů Slezského zemského muzea je zpřístupnění sbírek široké veřejnosti a zejména pak otevřenost rodinám s dětmi.

Výstavou Rodina sleduji změny ve společnosti od druhé poloviny 19. století až po současnost a všímám si vnitřních rodinných vztahů, vztahů muže a ženy, rodičů a dětí, umělců a jejich rodin.

Diváci tak budou mít možnost nahlédnout na práce ateliérních fotografů nejen z Opavy z let před rokem 1900, ale také z ostatních měst českého Slezska. Vystaveny budou rovněž historické fotografie z opavských ulic z počátku 20. století, ale také z pozdějšího období normalizace. Po dlouhé době budou v Opavě vystaveny fotografie jednoho z nejrespektovanějších českých dokumentaristů, ostravského autora, Viktora Koláře, dále práce mladších fotografů Evžena Sobka či Martina Popeláře a nakonec také v současnosti nejpopulárnějšího českého dokumentaristy Jindřicha Štreita, který současně vystavuje také fotografie z cyklu Vítkovice. K účasti na výstavě jsem ale přizval také autory, kteří ve sbírce zastoupeni nejsou. První z nich je Dita Pepe, která se před několika lety proslavila jako portrétní a módní fotografka, zejména pak souborem Portréty s muži a Portréty se ženami. Druhým je Michal Kalhous, v současné době vedoucí ateliéru umělecké fotografie Fakulty umění Ostravské univerzity, který se ve své umělecké tvorbě dlouhodobě a systematicky věnuje své rodině a v Opavě bude vystavovat vůbec poprvé. Diváci tak budou mít jedinečnou možnost se seznámit s jeho tvorbou.

Protože jsem se při práci na výstavě upevnil v názoru, že současné byť fotografické výstavy, chci pojmout „moderněji” a nadoborověji a zároveň jsem přesvědčen, že v současném umění splývají hranice mezi jednotlivými médii, nebyl proto důvod k tomu, abych do výstavní instituce nepřizval filmaře. Součástí expozice tak bude projekce současných uznávaných filmových dokumentaristů Víta Klusáka a Filipa Remundy, jejichž Český sen bude promítán ve zkrácené verzi. Současně svůj film MRG – Manželství Robina a Gábiny představí další autor mladé generace Radovan Síbrt.

Současný pohled na rodinné prostředí doplní projekcí fotografií převážně studenti již zmiňovaného ITF. Připomenu alespoň práce Anny Gutové a Gabriela Fragnera, kteří letos se souborem I Love My Family zvítězili v soutěži Frame, nebo fotografie opavského doposud neprávem opomíjeného autora Davida Macháče, který bude prezentovat portréty obyvatel Mikolajic.

A v neposlední řadě budou vystaveny fotografie z cyklu A família portuguesa neznáméhoportugalského autora, které byly letos v březnu nalezeny a zachráněny před zničením. Současně bude představena ručně zpracovaná stejnojmenná kniha, která vychází v omezeném edičním nákladu několika málo kusů a pohrává si s myšlenkou zachování těchto nalezených fotografií.

Výstava a její zahájení se uskutečňuje u příležitosti slavnostního otevření Historické výstavní

budovy SZMO v sobotu 19. května 2012 od 14 hodin v sadech U Muzea v Opavě.

Londýn 11. května

Imrich Veber


| Autor: administrator | Vydáno dne 12. 05. 2012 | 1341 přečtení |
| Počet komentářů: 1750 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |