Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

SLOVENSKÉ ŠPECIALITY

 

ANTON KARPITA

Výstava študentov fotografie a nových médií , Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Názov výstavy:  SLOVENSKÉ ŠPECIALITY

Miesto: Galéria Opera, Divadlo Jiřiho Myrona, Ostrava, Česka republika

Vernisáž: 16. 4. 2009 o 17:00 hod. 
Trvanie výstav: 17. 4. – 5. 5. 2009

Výstavu otvorí :  Mgr.art. Jana Hojstričová ArtD – vedúca katedry fotografie a nových médií a
     Doc. Ľubo Stacho – vedúci pedagóg ateliéru
Kontakt:  00421 905 322 718 

Vystavujúci študenti:
Boris Németh, Dictionary document, 2007, 2.ročník magisterského štúdia, Ateliér fotografie a intermediálnych presahov doc. Ľuba Stacha
Martin Ilčík, Wágenplatz / Letanovce, 2007, 4.ročník bakalárskeho štúdia, Ateliér fotografie a intermediálnych presahov doc. Ľuba Stacha
Ján Viazanička, Hra, 2008, 1.ročník magisterského štúdia, Ateliér fotografie a intermediálnych presahov doc. Ľuba Stacha
Anton Karpita, Plus a mínus, 2008-09, 2.ročník bakalárskeho štúdia, Ateliér ø fotografii  odb. asist. Mgr. Silvii Saparovej, ArtD
Táňa Takáčová, Podozrenie z OCD, 2008-09, 2.ročník bakalárskeho štúdia, Ateliér ø fotografii  odb. asist. Mgr. Silvii Saparovej, ArtD
Andrea Juneková, IN-DIVI-DUAL-I-TY?, 2008 , 1.ročník magisterského štúdia, Ateliér ø fotografii  odb. asist. Mgr. Silvii Saparovej, ArtD
Juraj Fifík, Glamoure – komponované zátišie, 2008, 4.ročník bakalárskeho štúdia Ateliér fotografie odb. asist. Filipa Vanča
Ján Kekeli, Vizuálny knock-out, 2008, 3.ročník bakalárskeho štúdia Ateliér fotografie odb. asist. Filipa Vanča 

 

Jan Kekeli vizualny knokaut
BRIDE Boris Nemeth 2007
Andrea Junekova individuality

 

Katedra fotografie a nových médií
Výstava predstavuje súčasné práce študentov katedry fotografie v rôznych stupňoch štúdia od bakalárskeho po magisterské. Koncepcia výučby na katedre sa snaží integrovať v sebe štúdium fotografie, tak aby sa pokryla celá škála rôznorodých prístupov v tomto médiu. Katedra má v súčasnosti tri samostatné ateliéri, kde sa  pedagogický proces odvíja od inklinácie vedúcich pedagógov k istým tvorivým názorom a postupom v ich vlastnej tvorbe. V ateliéri sa kladie hlavný dôraz na princíp voľnej tvorby, ktorá sa pohybuje v multimediálnom procese a svojimi výsledkami často prekračuje hranice tradičnej fotografie.
Ateliér ø fotografii  odb. asist. Mgr. Silvii Saparovej, ArtD je zameraný na výskum a štúdium problematiky v oblasti súčasnej výtvarnej fotografie. Ateliér Ø fotografii definuje samotný pojem fotografie ako vizuálny záznam reality a fotografické médium ako prostriedok pre použitie fotografického obrazu vo výtvarnej tvorbe
Ateliér fotografie a intermediálnych presahov doc. Ľuba Stacha uvádza študenta do fotografického média - cez dokumentárnu fotografiu a posúva ju do iných médií. Prvá časť štúdia je vnímaná ako analytická: štúdium literatúry, návšteva výstav, rozvinutie metód výskumu témy. Druhá časť je venovaná samotnej realizácii práce. Exkurzie po Slovensku a tvorba sociálneho dokumentu sú integrálnou súčasťou štúdia.
Ateliér fotografie odb. asist. Filipa Vanča sa sústreďuje na symbiózu kvalitného technického spracovania fotografie s vybranou témou. Jednotlivé zadania gradujú s cieľom vychovávať vizuálnych tvorcov – komplexné osobnosti, ovládajúce fotografické médium, schopné ponúknuť autorské riešenia vizuálnych problémov súčasnosti v najvyššej esteticko-obsahovej kvalite.
Zlomok semestrálnych  prác študentov prezentujúcich sa  na tejto výstave obsahovo odrážajú pedagogické smerovanie jednotlivých ateliérov.

 

 

 


| Autor: * redakce * | Vydáno dne 30. 04. 2009 | 3380 přečtení |
| Počet komentářů: 649 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |