Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Svitavy, ročník 33. Amatérský svátek ve Svitavách
Bernatík Aleš: Lýdie III A1 1. cena

ODKAZY

Kompletní katalog 33. ročníku soutěže najdete na adrese http://kuc.cz/ua2wfv.

 

 

VÝSLEDKY

Porota hodnotila 4. dubna 2013 ve Svitavách celkem 1 144 snímky od 175 autorů a 9 kolektivů. A0 = soutěžící do 21 let, A1 = neupravovaná přímá fotografie, A2 = upravovaná fotografie fikce, B = kolektivy, C = zadané téma Media.

 

V jednotlivých kategoriích bylo toto zastoupení:

 

* Kategorie A0 – 67 snímků – 23 autoři

* Kategorie A1 – 755 snímků – 106 autorů

* Kategorie A2 – 201 snímek – 41 autor

* Kategorie B – 110 snímků – 9 kolektivů

* Kategorie C – 11 snímků – 5 autorů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruchter Milan:  Švédský deník , A2 1. cena
Bruchter Milan: Letmý pohled , A2 1. cena
Bruchter Milan: Mikropříběh o rychlosti , A2 1. cena
Cvrkal Jiří: Linie 13 , B ču

Kategorie A01

1. cena – Vendula Nováková – Soumrak na Limes Romanus

2. cena – Kristýna Sedláková – Život na venkově

3. cena – Tereza Šitínová – Malí čtenáři

Čestné uznání – Daniel Kusák – Most

 

Kategorie A02

1. cena – Lucie Grebíková – kolekce fotografií

Čestné uznání – Tomáš Cacek – Skok do neznáma

 

Kategorie A1

1. cena – Aleš Bernatík – Lýdie 1; 2; 5

2. cena – Taťána Kurková – kolekce fotografií

3. cena – Jan Košťál – kolekce fotografií Indie

Čestné uznání – Jarmila Kacarová – Důležitý rozhovor

 

Kategorie A2

1. cena – Milan Bruchter – Mikropříběhy

2. cena – Jaroslav Mareš – Na cestě I; II

3. cena – Stanislav Odvárka – Fototechnika 1; 2; 3

 

Kategorie C

1. cena – Kamila Olševicová – Jasné a spolehlivé 1–5

Čestné uznání – Milada Romanová – Novinářská kachna

 

Kategorie B

1. cena – Fotoklub Černá slunečnice Praha – Moje cesta do práce

2. cena – Klub fotografů amatérů v Žižkově – Média TV

3. cena – Fotoklub Svitavy – Deštník

Cestné uznání – Fotoklub Omega Hradec Králové – Linie

 

Cena senátora Mgr. Radko Martínka

Radek Severa – Moravská krajina 1–4

 

Cena starosty města Svitavy Mgr. Davida Šimka

František Novotný – Imaginace I; II

 

Cena ředitele SKS města Svitavy Mgr. Petra Mohra

Jindřich Beneš – Žermanice 1–3

 

Cena Vzpomínka na prof. Ludvíka Barana udělovaná Svazem českých fotografů

Jaroslav Kubík – Lidé na Václaváku

 

Cena Foma Bohemia spol. s r.o. Hradec Králové

Taťána Kurková – U protinožců

 

Cena SAK IMPULS

Miroslav Dušánek – Dvojčata

 

Cena časopisu FOTO

Kamila Olševičová – Hřiště

 

Cena Zoner Press

Pavel Šedivý – kolekce fotografií

 

Cena ředitelky Městského muzea a galerie Svitavy Mgr. B. Čuhelové

Kateřina Göttlichová – seriál Chvála demokracie

 

 

PEREX

V květnu byly předány ceny 33. ročníku Národní soutěže amatérské fotografie. I letos se slavnostní dopoledne spojené s vernisáží uskutečnilo v západomoravských Svitavách, které přichystaly ideální prostředí pro setkání amatérů z celé České republiky i ze zahraničí. Časopis FOTO byl i v tomto roce sponzorem odměn pro vítěze všech kategorií a patronem jednoho ze speciálních ocenění, náš zástupce šéfredaktora zasednul i v hodnotící porotě. Akci pořádá NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy, za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, Střediska amatérské kultury Impuls a Společnosti přátel fotografie s finančním přispěním Ministerstva kultury. Výstava bude dále reprízována v Praze, Turnově a Levicích.

 

 

TEXT

Svitavy jsou už řadu let místem setkávání fotografů, kteří se nestydí za označení amatér. Nevidí v něm urážku ani kritiku, ale chápou jej jako rozlišení jejich práce pro zábavu a potěšení od snímků, které vznikají rukou fotografů z povolání. Porota ve složení Andrej Reiser, Věra Matějů, Zuzana Školudová, Rudolf Němeček, Petr Vilgus, Marcela Řezníčková, Milan Báča, Jaroslav Šimon a Jan Schmolling letos vybírala vítěze ze 175 autorů a 9 kolektivů, kteří poslali 1 144 soutěžních fotografií. Hodnotitelé se o postupu snímků do dalších kol většinou dohadovali konsenzuálně, až ve finále nastoupilo hlasování o jednotlivých souborech.

 

Kvalita na vzestupu

Letošní ročník plně prokázal trendy z minulých let. Těmi jsou zejména výrazný růst technické i tvůrčí kvality zaslaných prací a postupné odklánění od tradičních fotoamatérských žánrů naučených z knih z minulého století. Současný fotoamatér je díky všeobecně dostupné technice univerzální tvůrce. Mezi náměty najdeme jak tradiční pohledy na českou krajinu, na historické či technické památky, tak v podstatě reportážní a dokumentární soubory, které by se jistě neztratily ani v soutěži Czech Press Photo. Překvapivě pramálo je aktu, který měl kdysi na podobných přehlídkách významné zastoupení. Zdá se, že generace tvůrců odchovaná dílem Miroslava Stibora už nesoutěží a mladší amatérští umělci s pro inspiraci ohlížejí jinam. U většiny prací zdůrazňuji zejména kvalitní práci s barvou, která v soutěžních souborech dominuje.

 

Kámen úrazu – manupulovaná fotografie

Pokud bych měl zmínit oblast, která by si v příštím ročníku zaloužila reprezentativnější postavení, pak je to jednoznačně počítačově upravená fotografie. Zatímco u nemanipulovaných snímků najdeme řady příkladů invenční práce s prostorem, námětem a barvou, při přetváření reality se autoři ještě stále nechávají strhávat k povrchní líbivosti a křečovitosti. Opět se potvrzuje, že photoshop, gimp a podobné programy jsou dobrým sluhou pro člověka, který přesně ví, jak jich střídmě využít. Špatného pána v nich mají ti, kteří bez prvotního nápadu namátkou víří, desaturují a protahují filtry s tím, že napjatě očekávají, co jim počítač vymyslí za převratné dílo.

 

Kde že ti mladí jsou?

Na Národní soutěži amatérské fotografie nesoutěží jen jednotlivci, ale i tvůrčí kolektivy. Problém, který amatérské kluby z valné části řeší, je pokles zájmu mladé a nejmladší generace o tradiční spolkovou činnost založenou na setkávání, fyzické spolupráci a diskuzi z očí do očí. Nejedná se samozřejmě o výjimku – tento trend je patrný prakticky ve všech oborech lidské činnosti od doby, kdy se internet stal běžnou součástí našich životů. Lidé mají díky Facebooku, Skype či mejlu k sobě zdánlivě blíž, zároveň však slábne potřeba scházet se na jednom místě, protože se všichni snažíme “ušetřit čas” pomocí technologií. Stále početnější jsou ti z nás, kteří díky svému věku nezažili minulý politický režim, kteří vnímají počítač stejně jako předchozí generace tužku a papír, kteří vstávají a ulehají s mobilem, který nikdy není offline. Jak se dále bude vyvíjet společnost (a s ní fotoamatérské hnutí), to je velká neznámá. Dokáže však sdílení a připomínkování po síti nahradit aktivní mezilidskou spolupráci? Jsem přesvědčený (nebo v to aspoň doufám), že v oblasti kolektivní umělecké činnosti jednoduše nelze nahradit osobní kontakt kontaktem virtuálním.

 

Proto věřím tomu, že trend virtualizace spolupráce mezi fotografy se po čase zastaví. Samozřejmě že je úžasné mít možnost posílat své fotografie na konzultaci po celém světě nebo je konzultovat přes speciální sociální sítě s lidmi ze všech kontinentů. Vždy však bude jistě existovat typ lidí, pro které je společné fotografování a společné hodnocení následované posezením v hospodě nebo kavárně víc než pročítání reakcí pod fotografií umístěné v internetové galerii. Právě pro takové fotografy tu byla, je a bude Národní soutěž amatérské fotografie ve Svitavách.

 

Na závěr bych rád zmínil citát Jaroslava Šimona, který byl jedním z porotců tohoto ročníku: “Svitavy na pomezí Čech a Moravy jsou místem, kde se fotografové každoročně po mnoho let scházejí, nejen aby se seznámili s prací svých kolegů, ale především, aby obor nebyl jen shlukem individualistických podivínů, které zajímají jen jejich obrázky, byť přivezené nezřídka z dalekých krajů.” Lépe bych to vyjádřit nedokázal. Nashledanou příští rok ve Svitavách – ať už s vámi osobně nebo s vašimi fotografiemi zaslanými do soutěže.


| Autor: Vilgus | Vydáno dne 11. 06. 2013 | 1326 přečtení |
| Počet komentářů: 278 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |