Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

TVŮRČÍ FOTOGRAFIE -Konzultace pro uchazeče o studium

 
 
Konzultace pro uchazeče o studium
 
T V Ů R Č Í   F O T O G R A F I E 
 
na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě 
 
 
 Institut tvůrčí fotografie připravil tradiční lednovou konzultaci pro zájemce o bakalářské kombinované
studium tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. . 
Přijímací zkouška na kombinované studium oboru tvůrčí fotografie bakalářského stupně proběhne
dvoukolově. (První kolo: talentová zkouška bez osobní přítomnosti uchazečů, druhé kolo: písemné testy z dějin
fotografie a výtvarného umění, všeobecného přehledu a techniky fotografie a ústní pohovory.  Dosavadní
výsledky přijímacích talentových zkoušek ukazují na skutečnost, že celá řada uchazečů u nich neuspěje výběrem
nevhodným nebo nevyváženým výběrem souboru fotografií, které předkládá zkušební komisi (viz informace
o studiu). Z těchto důvodů, jako odbornou praktickou pomoc zájemcům o studium, realizujeme tuto konzultaci,
kterou povedou pedagogové INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě .
Konzultace se uskuteční – 23. 1. 2010  od 9.00 hodin 
    prezence účastníků v 8.00 hodin
 v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, Bezručovo nám. 13, Opava.
 
Během konzultace budou zájemci seznámeni s organizací studia oboru Tvůrčí fotografie i vlastních přijímacích
zkoušek, zaměřením písemných testů, doporučenou literaturou (některá skripta, sylaby a odborné publikace si
budou moci na místě zakoupit). Hlavní částí však budou individuální konzultace s pedagogy ITF (prof. PhDr.
Birgus, prof. Mgr. Štreit, doc. Mgr. Kuneš, doc. MgA. Mára, Mgr. Podestát, Mgr. Pospěch, RNDr. Velkoborský,
BcA. Poneš, aj.) nad jednotlivými fotografiemi uchazečů s cílem sestavit kvalitní, vyváženou kolekci fotografií
pro přijímací talentové zkoušky. Doporučujeme zájemcům přivézt větší počet (cca 20-30, rozhodně ne více)
vlastních fotografií pro volný výstavní soubor (pokud možno tematicky i stylově sjednocených), nejlépe ve
formátech 18x24 cm - 30 x 40 cm, dále fotografickou ilustraci a stylizovaný autoportrét..   
Zájemci o tuto konzultaci se  přihlásí do 20. 1. 2010    korespondenčním lístkem nebo e-mailem
(ivana.mikolasova@fpf.slu.cz)  na adresu:
 
  Institut tvůrčí fotografie
   FPF Slezské univerzity
   Bezručovo nám. 13
  746 01 Opava
Bližší informace je možno získat na telefonu  553 684 385 - Mikolášová. Ukončení konzultace bude v pozdních
odpoledních hodinách.
Kurzovní poplatek činí 150,- Kč. Sledujte webové stránky ITF www.itf.cz a www.photorevue.com
 
Upozornění: Termín podání přihlášek a odevzdání fotografií pro talentové zkoušky:  26. 2. 2010 na
Studijní oddělení FPF SU, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava  !!! 
 
| Autor: * redakce * | Vydáno dne 04. 01. 2010 | 2042 přečtení |
| Počet komentářů: 493 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |