Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

V Paříži a ve Vídni vystaví fotografie Pavla Máry a Jana Langera, Bratislava se seznámí s dílem Romana Vondrouše

Listopad náleží v pracovním kalendáři posluchačů a pedagogů Institutu tvůrčí fotografie (ITF) k obdobím zvýšené aktivity. A není to jen díky každoročně pořádanému Měsíci fotografie ve slovenské metropoli, byť jeho návštěva spojená s prohlídkou nabízených výstav a účastí na přednáškách a diskusích o současné fotografii je pokládána za součást výuky.V bratislavském Domě umění je od 5. listopadu instalována výstava Vnitřní okruh v současné české fotografii, připravená prof. PhDr. Vladimírem Birgusem, vedoucím ITF. Zlomek své tvorby jí představuje pět desítek výrazných osobností několika generací autorů, s nimiž jsou v naší fotografii spojovány fenomény sebereflexe, introspekce, intimity, rodiny, nejbližších lidí a věcí. „Zatímco se v americké, západoevropské nebo japonské fotografii řada autorů už dlouho nerozpakuje ukazovat ani nejintimnější chvíle svého života či života svých rodin a přátel, v české fotografii se takovéto autoreflexivní záběry nebo fotografické deníky až donedávna příliš neobjevovaly,“ konstatuje V. Birgus. I na naší scéně se však v posledních letech situace v tomto ohledu výrazně změnila, což teoretikům fotografie nemohlo uniknout.

Právě na tuto podstatnou proměnu se zaměřuje výstava Vnitřní okruh. „Orientací na aktuální tendence naší fotografie a výtvarné tvorby exploatující fotografické médium z období po roce 2000 volně navazuje na třídílnou expozici Česká fotografie 20. století, jež byla před osmi lety uvedena v Galerii hlavního města Prahy a v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a později v Umělecké a výstavní hale Spolkové republiky Německo v Bonnu,“ připomíná její kurátor. To, že jsou v souboru početně zastoupeni také pedagogové, absolventi nebo současní studenti ITF, už ani připomínat nemusí.

V Galerii města Bratislavy na Františkánském nám. (Mirbachov palác) bude od 7. listopadu až do 2. února příštího roku k vidění autorská výstava vítěze World Press Photo 2013 Romana Vondrouše. O pardubickém studentovi ITF toho bylo pro jeho mimořádné úspěchy napsáno letos tolik, že vše další by se mohlo stát dřívím nošeným do lesa. Proto snad jediné doplnění. Vondroušovo vystoupení nese symbolický název Steeplechase a koná se jak pod záštitou ministra kultury Slovenské republiky Mareka Maďariča (z dotace Ministerstva kultury SR je projekt spolufinancován), tak primátora hlavního města SR Bratislavy Milana Ftáčnika. A do třetice z Bratislavy - v Polském institutu absolvent a v současnosti též pedagog ITF Rafał Milach (v probíhajícím akademickém roce tu spolu s Ditou Pepe vyučuje módní fotografii a sám pak dále fotografickou ilustraci) prezentuje snímky cyklu Dnešek u Černého moře.

Neznámým širší kulturní veřejnosti není už ani Jan Langer, posluchač doktorského studia na ITF z Hradce nad Moravicí. Vždyť jeho soubor Století Češi vzbudil pozornost při opavské i ostravské instalaci. Nyní bude pod kurátorským dohledem prof. PhDr. Vladimíra Birguse a Mgr. Jiřího Siostrzonka, Ph.D., v rámci filmového festivalu věnovaného lidským právům od 7. listopadu do 7. prosince představen v Českém centru ve Vídni.

České centrum v Paříži zase návštěvníkům nabízí díla pedagoga ITF doc. MgA. et MgA. Pavla Máry, dvojnásobného absolventa Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze, kde studoval nejprve na katedře kamery a posléze na katedře fotografie. Soubor Objekt lidské tělo (Le corps objet) tady doprovází významnou kulturní událost Paris Photo a také festival Photo Saint-Germain-des-Prés, jehož tématem je tentokrát „Tvář a tělo“. Márovy práce bude České centrum v Paříži hostit v období od 5. listopadu do 20. prosince, přičemž 16. listopadu zde při konferenci k historii fotografie prosloví Vladimír Birgus přednášku, jak se v průběhu dějin fotografie zmocňovala zobrazení obličeje a lidského těla, tedy aktu. P. Mára svou tvorbu navíc paralelně (6. listopadu - 3. prosince) představí v Galerii Délire en formation souborem nazvaným Akordy lidského těla (Corps accords).

Poslední zmínka patří opavské výstavě nového pedagoga ITF Mgr. Josefa Mouchy. Fotograf, teoretik fotografie, novinář a spisovatel (1956) zahájí 14. listopadu v prostorách ambitu Domu umění instalovanou výstavu Na vlastní stopě s podtitulem Mošnov 1982. Jak už sám název napovídá, autor se jí vrací do let, kdy mu život „předepsal“, ba spíše „nadiktoval“ absolvování základní vojenské služby. Zachycuje celý její proces a postihuje všechno, co tehdy pro brance představovala a po odvedenci vyžadovala. „Není to tak dávno, a přece, jak dávnými se tyto časy těm, kdo je neprožili, mohou zdát,“ sděluje fotograf svými černobílými snímky mladším návštěvníkům, ty starší pak upamatovává na dobu, v níž služba vlasti na ty, kdo ji vykonávali, jako na osobnosti příliš nehleděla. Mouchovy fotografie, které lze vidět až do konce roku, uvede prof. Mgr. Jindřich Štreit.


| Autor: Augustin | Vydáno dne 05. 11. 2013 | 1372 přečtení |
| Počet komentářů: 747 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |