Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Výstava polských studentů ITF na festivalu INTERPHOTO Bialystok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

program festivalu Bialystok:
www. interphoto.pl 

 

 Marta Cieslikowska, This Tooth Back,second year, 2013
Anna Grzelewska, Julia Wanabe, (second year), 2012
Agnieszka Michalak, Untitled, 2012 (first year)
Kamila Rokicka,  First Person Singular,bachelor s degree final project, 2013
Katarzyna Hanusz Oleksy, Inna  -The Other, first year, 20123_1rocnik

INSIDE / OUTSIDE
Polscy studenci Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie
Tradycja studiowania na czeskich uczelniach jest u Polaków bardzo długa. Już na najstarszym uniwersytecie środkowoeuropejskim, założonym w 1348 roku w Pradze przez cesarza Karola IV, znaczną grupę studentów stanowili Polacy. Również na czeskich szkołach artystycznych studiowało kilkoro znakomitych artystów polskich, takich jak rzeźbiarka Alina Szapocznikow, która wkrótce po wojnie była studentką Josefa Wagnera w Wyższej Szkole Rzemiosł Artystycznych w Pradze albo reżyserka filmowa Agnieszka Holland, która w dobie Praskiej Wiosny i jej gwałtownego końca studiowała na praskiej FAMU (a niedawno nakręciła jeden z najlepszych czeskich filmów ostatnich lat - Gorejący krzew). Jednak na żadnej z czeskich szkół artystycznych Polacy nie tworzyli, ani nie tworzą, tak wielkiego odsetku studentów studium licencjackiego, magisterskiego i doktorskiego jak w Instytucie Twórczej Fotografii Wydziału Filozoficzno-Przyrodoznawczego Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Wkrótce po założeniu w 1990 roku (w tym czasie ITF był, obok praskiej Katedry Fotografii FAMU i Katedry Fotografii Wyższej Szkoły Sztuki i Grafiki Książkowej w Lipsku, dopiero trzecią samodzielną katedrą fotograficzną w całym bloku posowieckim) dotyczyło to jednego lub dwóch polskich studentów na roku, podczas kiedy dziś Polacy stanowią w przybliżeniu jedną trzecią wszystkich studentów, a ponadto wśród pedagogów pracuje już od dwóch lat pierwszy Polak – Rafał Milach. Wielu polskich absolwentów i studentów naszej szkoły odnosi znaczące sukcesy w Polsce i za granicą nie tylko w roli znakomitych fotografów, wnoszących istotny wkład w zasadnicze przeobrażenia polskiej twórczości fotograficznej, ale także jako dyrektorzy galerii fotograficznych, organizatorzy festiwali, pedagodzy szkół wyższych i średnich, naczelni redaktorzy gazet i czasopism, wydawcy i autorzy książek, teoretycy i publicyści. Spośród nich wszystkich warto przypomnieć przykładowo, oprócz wymienionego już Rafała Milacha, takie nazwiska jak Piotr Szymon, Kuba Dąbrowski, Andrzej Kramarz, Grzegorz Dąbrowski, Mariusz Forecki, Grzegorz Klatka, Anna Sielska, Magdalena Sokalska, Michał Łuczak, Adam Tuchliński, Paweł Supernak, Bartek Pogoda, Szymon Szcześniak, Filip Zawada, Arkadiusz Gola, Krzysztof Gołuch, Katarzyna Sagatowska, Marcin Grabowiecki, Krzysztof Kowalczyk, Krzysztof Szewczyk, Tomasz Wiech, Anna Orłowska, Rafał Siderski, Kamila Rokicka, Anna Grzelewska, Artur Willmann i wielu innych.
Niejeden spośród nich pochodzi z Białegostoku. Dlatego jest nam przyjemnie, że właśnie w tym mieście możemy zaprezentować na festiwalu INTERPHOTO wystawę prac aktualnych polskich studentów i niedawnych absolwentów ITF. Jak sugeruje tytuł INSIDE / OUTSIDE, pokazuje ona głównie dwa rodzaje prac, które wśród polskich studentów i świeżych absolwentów naszej szkoły są bardzo rozpowszechnione: z jednej strony fotografie o tematyce świata wewnętrznego, autorskiej autorefleksji, intymności, rodziny i przyjaciół oraz, z drugiej strony, nowoczesne, często zdecydowanie subiektywnie rozumiane dokumenty świata zewnętrznego. Pomimo, iż chodzi o stosunkowo obszerną wystawę, w rzeczywistości jest to zaledwie skromny wybór twórczości naszych polskich studentów. Cieszymy się, że nasza szkoła może wspomagać dobre relacje dwóch narodów, które, jak w swoich dziełach świetnie ukazuje Mariusz Szczygieł, są tak bliskie i tak odległe.

Vladimír Birgus

Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
Bezručovo nám. 13
CZ 746 01 Opava
Tel. 00420-553684385
www.itf.cz, www.photorevue.com

Kurator wystawy: Vladimír Birgus
Współpraca: Václav Podestát, Tomáš Posuch, Jiří Siostrzonek, Petr Vilgus
Wystawa została przygotowana we współpracy z Czeskim Centrum w Warszawie

tłumaczenie z języka czeskiego: Krzysztof Dackiewicz


| Autor: Birgus | Vydáno dne 23. 08. 2013 | 1541 přečtení |
| Počet komentářů: 1108 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |