Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Výstava Vladimíra Birguse v Novém Jičíně prodloužena
 

Muzeum Novojičínska, Žerotínský zámek, Nový Jičín, 7. 9. 2012 – 28. 2.. 2013

 Vladimír Birgus: Fotografie

Fotografie běžících psů na pozadí podvečerní krajiny od Vladimíra Birguse, fotografa, kurátora řady domácích i zahraničních výstav a také zkušeného historika fotografie a vedoucího Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, dává tušit posun v jeho tvorbě. Na jeho novějších výstavách sice také potkáváme lidi v prostředí velkých aglomerací jako v jeho starších dílech, vedle nich ovšem nalézáme i nejnovější fotografie statických detailů, v nichž je člověk přítomen jenom zprostředkovaně, i snímky ze souboru Fauna. Posun v obrazové řeči je v nich patrný. „Reflektují autorovy bohatší životní zkušenosti?“, můžeme se ptát.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Žerotínský zámek v Novém Jičíně
Výstava Vladimíra Birguse v Žerotínském zámku
 Nová galerie
 New York, 2011
 Budapešť , 2009
 Nice, 2012
 Benátky -  Venice, 2011
 Nice, 2009
Cannes, 2010

Výše zmíněná fotografie polocelku běžících psů, ve skutečnosti preparovaných modelů, snímaných v iluzivní krajině obří diorámy přírodovědeckého muzea, je značně odlišná od široce rozevřeného cyklu Cosi nevyslovitelného, vznikajícího od 70. let. Stejně jako z mnohých dalších vystavených prací z ní vyzařuje více klidu. Iluzivní výjev, podobně jako snímky nových světů vzniklých prolnutím více obrazových plánů, fotografie vycpanin, vedle kterých pobíhají možná jiné preparované exponáty (ale není vyloučené, že jsou živé), zelenohnědý prostor, v němž osamělý pes sousedí s postavami, oddělenými od sebe stěnou, vybízí diváka přemýšlet nad tím, co je kolem nás ještě skutečné a jaké tajemství je v našem vlastním světě pro mnohé neviditelné a nepoznané.

I když i v dřívějších Birgusových fotografiích se často objevovaly konfrontace světů lidí a zvířat, musíme u snímků z cyklu Fauna více zpozornět. Buď exaktně dešifrujeme obsahy obrazů autorem viděných světů, anebo jim porozumíme po svém, protože snímky nám dávají velký interpretační prostor. Ještě více než předtím autor rád využívá vizuální rafinovanosti.. Pokud bychom se rozhodli srovnávat současnou Birgusovu expozici v Novém Jičíně s těmi předchozími (například s velkou retrospektivou v bratislavském Domě umění na Měsíci fotografie v roce 2009), našli bychom jen část záběrů shodných. Je to například depresivně působící fotografie osamělé prodavačky ve vídeňském supermarketu, snímek nahého muže na rušné ulici Barcelony, vyděleného z okolního davu, tragicky působící snímek osamělé ženy na sluncem prozářené Anglické promenádě v Nice nebo přízračný obraz plavců ve spleti modři bazénu v Sydney s obří lodí v pozadí. Další fotografie jsou nejnovějšího data. Do výstavního výběru se tak zařadily detaily různých interiérů a exteriérů, jejichž rafinované kompozice a barevné stylizace umocňují obrazovou symboličnost i nejistotu, zda jde o skutečný nebo umělý svět: fragment obývacího pokoje s rozzářeným oknem, pohozená plechovka zalitá nereálnou barevností betonové plochy chodníku, spojené ruce postav z dřevěného sousoší. Obdobnou melancholii, smutek a nadreálnost ale najdeme i v mnohých konfrontacích lidí a prostředí či různých koexistujících příběhů exponovaných ve zlomku vteřiny v kulisách naší současnosti. Pocity z míst se přelévají do barev, v důmyslně zobrazených výjevech můžeme domýšlet podvědomou inspiraci obrazy Edwarda Hoppera či Erica Fischla. Birgusovy fotografie na první pohled vyprávějí o miniaturních událostech, odehrávajících se v nejroztodivnějších místech naší planety, ale při jejich podrobnějším zkoumání pak vyprávějí především o současné globalizované společnosti, žijící v neustálém spěchu, o samotě v davu, o kontrastech mezi sny a skutečností, o tom, co není vysloveno, ale jen stěží vytušeno. To znamená, o našem vnitřním stavu, jenž si s různým napětím nosíme v našich duších.

Jestliže Birgus dával dříve více vyznít pronikavě dominantní červeni či žluti, nalézané v městských prostředcích, v jejichž teritoriích potkával osamělé jedince uprostřed davu, na mnohých současných fotografiích vnímáme jemnější barvy a „ztišení“ aktérů existujících příběhů. V minulosti více sevřený děj se otevírá do širších obrazových plánů, světelná atmosféra umocňuje celkovou kompozici. V některých případech bychom snad mohli autora podezírat s dnes snadno dosažitelnou manipulací obrazu. Ke slovu rafinovanost zobrazovaných dějů patří zároveň dát rovnítko s výrazem nemanipulovaná skutečnost.

                                                                                         Václav Podestát

 

Vladimír Birgus (nar. 1954), fotograf, kurátor, historik fotografie a pedagog. V letech 1978 – 2005 byl pedagogem katedry fotografie FAMU v Praze (od 1999 profesorem). Od roku 1990 je vedoucím Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko – přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Je autorem a spoluautorem více než třiceti knih, např. Tschechoslowakische Fotografie der Gegenwart (Kolín nad Rýnem a Heidelberg, 1990), Česká fotografická avantgarda 1918-1948  Czech Photographic Avant-Garde 1918-1948 (Praha a Stuttgart, 1999, Cambridge, Mass. a Londýn, 2002),  František Drtikol / Photographer František Drtikol (Praha, 2000), Jaroslav Rössler (Praha, 2000), Jaroslav Rössler – Czech Avant-Garde Photographer (Cambridge. Mass. a Londýn, 2003), Eugen Wiškovský (Praha, 2009), Česká fotografie 20. století / Czech Photography of the 20th Century (Bonn, 2009, Praha, 2010), Jindřich Marco (Praha, 2011), The History of European Photography (Bratislava, 2011), Drtikol (Ostfildern a Praha, 2012) a Dita Pepe: Autoportréty / Dita Pepe: Selfportraits (Praha, 2012).  Jeho fotografie byly vystaveny na více než šedesáti samostatných expozicích. Byl kurátorem a spolukurátorem řady výstav v mnoha muzeích a galeriích v Evropě, USA a Japonsku, např. Československá fotografie dnes (Kolín nad Rýnem a devět dalších měst v Evropě a USA – s Miroslavem Vojtěchovským, 1990 - 1993), Hořká léta. Evropa 1939 – 1947 očima českých fotografů (Praha, Ostrava, Opava, Edinburk, Londýn, Berlín a Skopelos, 1995 - 1996), Česká fotografie 90. let (Praha, Berlín, Lisabon, Chicago, Bratislava a 15 dalších měst, 1996 - 1999), Moderní krása – Česká fotografická avantgarda 1918 – 1948 (Barcelona, Paříž, Lausanne, Praha a Mnichov, 1998 – 1999), Akt v české fotografii (Praha, Olomouc, Moskva, Paříž, Cáchy, Poznaň, Vratislav, Bratislava, Atény, Varšava (2000 – 2010 – s Janem Mlčochem), Česká fotografie 20. století (Praha, 2005, Bonn, 2009 – s Janem Mlčochem), Global Girls – Identity mladých českých a slovenských fotografek (Praha, Bratislava, Lyon, Budapešť a Varšava, 2007 – 2009) a Tenkrát na Východě (Praha, 2009 – s Tomášem Pospěchem).

Website: www.birgus.com

Vybrané samostatné výstavy/ Solo exhibitions (selection): Galerie pod podloubím, Olomouc, 1971 – Galerie mladých, Brno, 1976 - BWA, Gorzów Wielkopolski, 1979 - Malá galerie Československého spisovatele, Praha, 1980 – Fotografijos galerija, Kaunas, 1981 – Fotochema, Praha, 1984 – Canon Photo Gallery, Amsterdam, 1985 – Kellergalerie, München 1986 – Stara Galeria ZPAF, Warszawa, 1988 – Museum für Photographie, Braunschweig, 1988 -  Galerie Mathurin, Tours, 1990 – Fotogalerie im Haus Böhl, Eisenach, 1991 – Prague House of Photography, Praha, 1997 – Dům umění města Brna, Brno, 1997 – Slezské zemské muzeum, Opava, 1997 – Galerie Caesar, Olomouc, 1998 – Centrum Kultury „Zamek“, Poznań, 2001 – Galerie Oskara Kokoschky / Prague House of Photography, Praha, 2003 – Tschechisches Zentrum, Berlin, 2003 – BWA, Wrocław, 2003 – Galerie Kolo, Kiev, 2003 (Month of Photography, Kiev) - The Museum of Contemporary History of Russia, Moscow, 2004  (Fotobiennale Moscow)– Prospektos fotografijos galerija, Vilnius, 2004 – Galeria Camelot, Krakow, 2004 (Month of Photography Cracow) – Centre culturel tchéque, Paris, 2004 – Východočeská galerie, Pardubice, 2004 -  Tschechisches Zentrum, Wien, 2006 (Month of Photography Vienna) - Galerie Badrov, Zagreb, 2007 - Leica Gallery New York (s Jindřichem Marcem a Jindřichem Štreitem / with Jindřich Marco and Jindřich Štreit), 2009 – Galerie V8, Köln, 2009 – Leica Gallery Prague, Praha, 2009 – Stara Galeria ZPAF, Warszawa, 2009 (Warsaw Festival od Art Photography) – Dom umenia, Bratislava, 2009 (Month of Photography Bratislava)  – Galerie Opera, Ostrava, 2010 – Malá galerie spořitelny, Kladno, 2011 - Centrum Zamenhofa, Bialystok, 2011 – Kauno Fotografijos Galerija, Kaunas, 2011 – Łodzki Dom Kultury, Łódź (International Festival of Photography Łódź) – Muzeum Novojičínska, Nový Jičín, 2012 – Tschechisches Zentrum + Bank Austria Headquarter,  Wien, 2012 (Month of Photography Vienna - s Jindřichem Marcem a Jindřichem Štreitem / with Jindřich Marco and Jindřich Štreit)..
 

Zastoupení ve veřejných sbírkách (výběr)/ Representation in public collections (selection): Uměleckoprůmyslové museum, Praha – Galerie hlavního města Prahy, Praha - Moravská galerie, Brno- Muzeum umění, Olomouc - Východočeská galerie, Pardubice  - Slezské zemské muzeum, Opava - Muzeum umění a designu, Benešov u Prahy - Galerie výtvarného umění, Hodonín - Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec - Státní ústřední archiv – Sbírka Svazu českých fotografie, Praha - Museum Ludwig, Köln- Maison Européenne de la Photographie, Paris- Bibliothéque National, Paris - Museet for Fotokunst, Odense – Archive of Modern Conflicts, London - Lietuvos fotografu sajunga, Vilnius - Fotografijos muziejus, Šiauliai - Museum of Fine Arts, Houston  - International Center of Photography, New York – San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco - Yokohama Museum of Art, Yokohama -Tokyo Metropolitan Museum of Photography, Tokyo.

Monografie / Monographs: Vladimír Birgus: Cosi nevyslovitelného ( Something Unspeakable. Text Tomáš Pospěch. KANT, Praha 2003. – Vladimír Birgus. Text Elźbieta Luwowicz. KANT, Praha 2004.

 

 


| Autor: administrator | Vydáno dne 16. 01. 2013 | 1278 přečtení |
| Počet komentářů: 1255 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |