Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Výstava Vnitřní okruh v současné české fotografii v GHMP, 15. 5. - 18. 8. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Malá Miller, z cyklu Podlahou k nám pronikal hlas, samotným slovům ale nebylo rozumět, 2009–2010. Galerie Jiří Švestka
Ivan Pinkava. Radouane ben Hassen ben Resgui ben Said Hadj-Moussa
Petr Willert, Bez názvu 8, 2010–2012

Jiří David, z cyklu Zdena, II, 1995–2012

Václav Podestát, z cyklu Štěpán, 2003
Perta Steinerová, z cyklu Táta, 2005–2007
Pavel Mára, Máma, 1991
Dita Pepe, z cyklu Autoportréty s rodinami – Patrik, 2007
Jakub Jurdič, cyklu Jarmil, 2010
Anna Gutová, Gabriel Fragner, I Love My Family, 2011
Barbora Kuklíková, Z cyklu In-ty-my-ta, 2005–2006
Vendula Knopová, z cyklu Tři, 2007–2013

Johana Pošová. Eva, 2006

Libuše Jarcovjáková, z cyklu Máma, 2010–2012
Daniel Poláček, Z cyklu WebSADfaces, 2011
Radek Brousil, John, ze souboru Separated by the Ocean, 2007
Petra Steinerová, Táta, 2005–2007
Jiří Hanke, Jiří Hanke, 1944 a syn Michael Hanke, 1972,z cyklu Otisky generace, 2009

Vladimír Novotný, z cyklu Everyday Life, 2010

Veronika Šrek Bromová, Trinity, Příběhy z Planety Chaos, 2008–2012

 

Vnitřní okruh v současné české fotografii

 

GHMP, Městská knihovna, 15. 5. – 18. 8. 2013

Kurátor výstavy: Vladimír Birgus

Architekt: Emil Zavadil

Grafické řešení: Vladimír Vimr

 

Reprízy: Mesiac fotografie, Dom umenia, Bratislava, 5. 11. – 1. 12. 2013, Muzeum umění Olomouc, 15. 5. – 14. 9. 2014 

 

K výstavě vydávají GHMP a nakladatelství KANT stejnojmennou publikaci v češtině a angličtině.

 

 

Zatímco v americké, západoevropské či japonské fotografii autoři jako Larry Clark, Nan Goldin, Ryan McGinley, Richard Billingham, Wolfgang Tillmans, Anders Petersen, Jacob Aue Sobol, Michael Ackerman, Daido Moriyama, Nobuyashi Araki a další už dlouho ve svých dílech ukazují i ty nejintimnější chvíle svého života a života svých rodin a přátel,

v české fotografii se takovéto otevřené autoroflexivní záběry či fotografické deníky donedávna příliš neobjevovaly (jednou z výjimek je kniha Zdeňka Tmeje Abeceda duševního prázdna z roku 1945, jež je i ve světovém kontextu mimořádným příkladem osobně prožitého a přitom obecně platného svědectví jednoho z desetitisíců mladých mužů, kteří byli během 2. světové války totálně nasazeni na práci v Německu).  Málokdo byl ochoten jít s kůží na trh a bez přísné autocenzury ukázat svůj privátní svět se všemi nejistotami, partnerskými krizemi, sexem, vybočeními z norem, strachem ze stáří. Ovšem i kladný obraz soukromých životních jistot, jaké poskytuje harmonická rodina a který ve své tvorbě zobrazují třeba Tina Barney, Elinor Carucci či Annelies Štrba, se u nás vyskytoval jenom sporadicky. To se odráželo i

v mnohých výstavách současné české fotografie, jež akcentovaly především postkonceptuální, apropriační a intermediální tendence či zkoumání fotografického média.

            Tato situace se však v posledních letech výrazně změnila. Přirozená snaha vymezit se vůči předchozí generaci, která část svého života prožila v prudérních a pokryteckých časech komunistického režimu a neodvažovala se ve své tvorbě prozradit něco ze svých privátních sfér, hledání záchytných bodů uprostřed nejisté doby, bourání etických tabu, úsilí co nejlépe porozumět sám sobě i  sílící ochota odhalit alespoň část ze svého soukromí přispívá k tomu, že se pomyslná hranice mezi osobním a veřejným prostorem neustále posunuje a že i nás se fotografie s intimní a introspektivní tematikou stala velmi populární především mezi autory mladé a střední generace.  Nelze však zapomínat ani na technický pokrok, hlavně na malé digitální fotoaparáty a fotografující mobily, umožňující nenápadně pořizovat snímky prakticky všude a okamžitě je šířit bez časových a geografických omezení. Záplava privátních momentek na internetu zákonitě vyvolala u některých autorů protireakci v návratu k technické preciznosti klasických portrétů a autoportrétů, metaforicky pojatých sebereflexí, sociologicky signifikantních detailů interiérů nebo subjektivně pojatých zátiší, která v symbolické rovině vypovídají hodně i o svých autorech. Jiní zase nově interpretují fotografie z rodinných archivů nebo propojují fotografické a audiovizuální výpovědi. Mnozí fotografové se opět přestali bát vyjadřovat své emoce, stojí o empatie diváků a nechtějí vytvářet jenom přísně racionální díla, která, řečeno slovy proslulé americké kritičky Vicki Goldberg, „jsou tak chladná, že mohou ušetřit peníze za klimatizaci“.

Výstava Vnitřní okruh v současné české fotografii svým zaměřením na aktuální tendence české fotografie a výtvarné tvorby exploatující fotografické médium z období po roce 2000 volně navazuje na třídílnou expozici Česká fotografie 20. století, která byla před osmi lety uvedena v Galerii hlavního města Prahy a Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a později v Umělecké a výstavní hale Spolkové republiky Německo v Bonnu. Zatímco však ta chtěla poskytnout přehled o všech hlavních tvůrčích proudech, osobnostech a dílech naší fotografie minulého století, nynější expozice je zaměřena úžeji na tvorbu s motivy autorské sebereflexe, introspekce, intimity, rodiny, nejbližších lidí a věcí z posledních třinácti let, tedy téměř bez odstupu, jenž by mohl počítat s vytvořením pevnější hierarchizace. Časové vymezení výstavy představuje fotografii na výrazném rozhraní, kdy ji možnosti digitálních manipulací nadobro připravily o auru pravdivosti a na druhé straně kdy se definitivně dostala ze svého uzavřeného světa a začala být ve své tradiční podobě i ve formě fúze s jinými médii široce akceptována v muzeích, galeriích i na uměleckém trhu jako významná součást umění.

Padesát vystavujících autorů (signifikantní je, že nadpoloviční většinu z nich tvoří ženy) zastupuje široké generační rozpětí, v němž figurují jak klasičtí fotografové, tak výtvarníci pracující s médiem fotografie, zavedení tvůrci s mezinárodním renomé (například Ivan Pinkava, Milena Dopitová, Jiří David, Pavel Baňka, Jiří Hanke, Pavel Mára, Veronika Šrek Bromová, Dita Pepe aj.) i studenti a čerství absolventi mnoha uměleckých škol. Každý z nich ke svým vystaveným dílům napsal krátký autorský text, který může divákům pomoci vysvětlit okolnosti jejich vzniku. ¨

                                                                                  Vladimír Birgus

 

 

Vystavující autoři: Barbora Bálková, Pavel Baňka,  Lenka Bláhová, Veronika Štrek Bromová,  Radek Brousil, Michaela Čejková, Jiří David, Milena Dopitová, Libor Fojtík, Anna Gutová &  Gabriel Fragner, Sylva Francová, Jiří Hanke, Jiřina Hankeová, Jolana Havelková, Libuše Jarcovjáková, Jakub Jurdič, Tereza Kabůrková, Lenka Klodová, Vendula Knopová, Jaroslav Kocián, Gabriela Kolčavová, Juliana Křížová & Jakub Vlček, Barbora Kuklíková, Zdeněk Lhoták, Petra Malá Miller, Pavel Mára, Silvie Milková, Vladimír Kiva Novotný, Pavla Ortová, Dita Pepe, Ivan Pinkava, Václav Podestát, Daniel Poláček, Johana Pošová, Míla Preslová, Vojtěch V. Sláma, Michaela Spurná, Petra Steinerová, Jiří Šigut, Julie Štybnarová, Tomáš Třeštík, Alexandra Vajd & Hynek Alt,  Magda Veselá, Petr Willert, Žaneta Zmudová, Barbora & Radim Žůrkovi

Zahájení výstavy vnitřní okruh v současné české fotografii v GHMP-Městské knihovně 14. 5. 2013, foto Václav Podestát
Společná fotografie vystavujících  organizátorů výstavy Vnitřní okruh.foto Pavel Mára.
Část instalace cyklu Jiřího Davida Zdena, foto Václav Podestat 2013
Milena Dopitová, Sixtysomething, 2003, foto Pavel Mára
 Instalace cyklu Pavla Máry Rodina-triptychy, 1991-2011
Instalace fotografií Petry Malé Miller ze souboru Podlahou k nám pronikal hlas, samotným slovům ale nebylo rozumět, majet Galerie Jiří Švestka, foto Pavel Mára
Instalace fotografií Ivana Pinkavy, foto Pavel Mára

 

 

 

 

 

 

 

Medialní ohlasy:
 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/227586-zpovedi-soucasne-fotografie-se-toci-ve-vnitrnim-okruhu/

http://www.rozhlas.cz/radiowave/waveculture/_zprava/vnitrni-okruh-intimita-v-soucasne-ceske-fotografii--1212388

http://kultura.idnes.cz/foto.aspx?c=A130514_162133_vytvarne-umeni_vha

http://www.lidovky.cz/v-mestske-knihovne-v-praze-zacina-vystava-soudobe-ceske-fotografie-1fu-/kultura.aspx?c=A130514_164620_ln_kultura_bys

http://www.denik.cz/ostatni_kultura/kurator-vladimir-birgus-za-komunismu-byste-takto-intimni-fotky-videli-tezko-2013.html

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/227485-fotografove-zverejnuji-
vnitrni-svet/


http://aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/clanek.phtml?id=779750

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/227485-fotografove-zverejnuji-vnitrni-svet/

http://www.metropol.cz/videa/kultura-a-hudba/vystava-vnitrni-okruh/

http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/vnitrni-okruh-dosud-nejrozsahlejsi-vystava-aktualnich-tendenci-ceske-fotografie-a-vytvarne-tvorby--1212376

http://www.casopis-foto.cz/prolistujte-si-foto-11/

http://www.ifotovideo.cz/rubriky/co-se-deje/vystavy/vnitrni-okruh-v-soucasne-ceske-fotografii_5571.html

http://aktualne.centrum.cz/kultura/fotogalerie/2013/05/15/cesti-fotografove-otevreli-rodinna-alba-na-vnitrni/

 

 


| Autor: Birgus | Vydáno dne 13. 05. 2013 | 2834 přečtení |
| Počet komentářů: 391 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |