Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
Institut tvůrčí fotografie
Logo ITF ke stažení
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha phpRS.

Vznik MESIACA FOTOGRAFIE na Slovensku

Mesiac fotografie - ako sme začínali a kde sme dnes …......

20 rokov Mesiaca fotografie na Slovensku vo faktoch

 

Newton Helmut 02 10 91 ©Foto Peter Prochazka

1991

Mesiac fotografie vznikol po prvý krát v roku 1980 v  Paríži a postupne sa rozšíril takmer do celého sveta:  Atény/ Grécko /, Amsterdam / Holandsko /, Turín / Taliansko /,  Houston  /USA/ , Montreal  / Kanada /atď.

Založený na myšlienke „mostra“  je to festival rozptýlený v rôznych kultúrnych stánkoch - múzeách, galériách, kultúrnych inštitútoch...., ktorý prostredníctvom viacerých výstav  poskytuje prehľad súčasnej fotografickej činnosti a tvorby.

V dobe,  kedy Európa znovu definovala svoju kultúrnu identitu sa podujatie Mesiac fotografie v Bratislave zdal byť jedinečnou príležitosťou na posilnenie vzájomných vzťahov najprv medzi Francúzskom a Slovenskom za podpory  Francúzskeho inštitútu v Bratislave, ktorý sa neskôr rozrástol na medzinárodné podujatie.

Po prvýkrát na Slovensku v roku 1991 bol festival zameraný na novú tvorbu Georgea  Roussea  špeciálne venovanej  Bratislave. Jeho dielo je na rozhraní medzi pohľadom fotografa a výtvarného umelca a tým pádom  predstavovalo dôležitosť prepojenie jednotlivých oborov v súčasnom umení.

Zo zbierok budúceho Európskeho domu fotografie , ktorého otvorenie bolo plánované na rok 1994 bol vybraný materiál na sedem výstav, ktoré dokumentovali súčasné fotografické tendencie a praktiky.

 Prehľad 20. ročníkov so zameraním na nové aktivity, ktoré sa postupne formovali

 

1991

Prehľad výstav na 1. ročníku Mesiaca fotografie

Slovenská národná galéria

Helmut Newton,  Alice  Springs

Gáléria Médium

Bernard Faucon, Yves Guillot,  Denis Roche

Umelecká beseda

Georges Rousse
Francúzsky inštitút

Xavier Lambours

Mestské múzeum

Večný Paríž

Podpora festivalu

Ministerstvo kultúry SR

Francúzsky inštitút v Bratislave

Ministerstvo zahraničných veci Francúzska

Európsky dom fotografie

Slovenská národná galéria , Galéria Medium, VŠVU

Slovenská výtvarná únia

Mestské múzeum v Bratislave

 

  

 

1992

 Vzniká Nadácia FOTOFO

za účelom zhromaždenia prostriedkov a možností na usporiadanie takéhoto podujatia

zakladajúcimi členmi sú:

Judita Csáderová- prezidentka

Václav Macek- generálny komisár Mesiaca fotografie

S podporou viacerých inštitúcií pokračuje  nové podujatie Mesiac fotografie, na základe veľkej odozvy u publika z prvého ročníka v roku 1991.

Pri určovaní štruktúry podujatia sa usilovali predovšetkým o širokú prezentáciu rozmanitých podôb fotografie. Mesiac fotografie je určený všetkým vrstvám publika.,a by sa potvrdilo, že fotografické umenie je blízke nielen laickému divákovi, ale aj okruhu odbornej verejnosti z radov študentov, kurátorov a teoretikov umenia.

 

Prehľad výstav:

 

Slovenské národné múzeum- Bratislavský hrad

Pavol Socháň

Francúzsky inštitút

Max Armengaud- Vatikán

Galéria mesta Bratislavy-Pálffyho palác

Marc Garanger - A Slovensko

Slovenské národné múzeum

Agentúra Gamma – 25 rokov obrazu

Agentúra Bilderberg- neznáme Slovensko

Galéria Arpex

Ralph Gibson

Výstavná sieň Cypriána Majerníka

Klas Elle

Galéria Médium

Tyler School of Art Temple University Philadelphia

M.Becotte,M.Madigan,V. Freeman, B. Whitney,J.Woodin

Slovenská národná galéria

Súčasná svetová fotografia- Museum Moderner kunst Stifung Ludwig Wien

Galéria mesta Bratislava- Mirbachov palác

Súčasná holandská fotografia

Galéria Artotéka- Mestská knižnica

Vasil Stanko – Hlavy

 

Partneri  festivalu:

Ministerstvo kultúry SR

Štátny fond kultúry PRO SLOVAKIA

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Magistrát mesta Bratislavy

Kodak  Fotoservice

Agfa

Olympus   Czechoslovakia

 

1993

18 individuálnych výstav

8 kolektívnych výstav

 

 Hlavní partneri

Štátny fond kultúry PRO SLOVAKIA

Ministerstvo kultúry SR

Správa kultúrnych zariadení MK

 

1994 Jan Saudek a Duan Michals

1994

24 individuálnych výstav

13 kolektívnych výstav

 

Hlavní  partneri :

Štátny fond kultúry PRO SLOVAKIA

Soros  Center for  Contemporary  Art, Bratislava

PRO HELVETIA  nadácia

 

1995 Josef Koudelka

1995

21 individuálnych výstav

16 kolektívnych výstav

 

Hlavný sponzor :nadácia PRO HELVETIA

 

výstavy v Bratislave

a iných mestách na Slovensku

Banská Štiavnica

Liptovský Mikuláš

Lučenec

Kežmarok

Košice

Ružomberok

Spišská Nová Ves

Sprievodný program:

Sympózium na VŠVU: 8. -10. November

Téma: Photography  –  Self Identity –  Woman

 

1996

30 individuálnych výstav

8 kolektívnych výstav

 

sponzori podľa konkrétnych výstav

Realizácia katalógu  grafické štúdio FO ART- od vtedy spolupráca

Sympózium ART TODAY v Slovenskej národnej galérii 3.a 4. novembra 1996

 

1997 A. Lebowicz

1997

31 individuálnych výstav

4 kolektívne  výstavy

 

hlavný sponzor TABAK s.r.o.

FUJIFILM sa objavuje

Sympózium ART TODAY - Mestská knižnica 7.a 8. Novembra 1997

Nadácia  FOTOFO zmena na Občianske združenie so sídlom na Prepoštskej č. 4 v Bratislave

schválené stanovy a rozšírenie činností

 

1998

 

31 individuálnych výstav

15 kolektívnych výstav

Hlavný partner : Fotomat  zastupujúci FUJIFILM

mediálni partneri sa objavujú

SME, Slovenský rozhlas, OS Fórum občianskej spoločnosť , www. webdesign

sponzori:podľa jednotlivých výstav

 

1999

33 individuálnych výstav

5 kolektívnych výstav

 

opäť s finančným príspevkom  MK

 

novinka

PORTFOLIO REVIEWING
České centrum 4. a 5.11.1999

Reviewers / Kritici
Jevgenij Berezner - Rusko

Alejandro Castellote - Španielsko

John Demos – Grécko

Edward Earle- USA

Andy Golding – Veľkaá Británia

Marek Grygiel  - Poľsko

Viktor Kolář – Česklá republika

Ján Krížik – Slovensko

Frits Girtsberg – Holandsko

Ernestine W. Ruben – USA

Finn Thrane - Dánsko

Raminta Yurenaite – Litva

 

Účastnícky poplatok / 700 Sk / 15 USD

 

2000 Martin Martincek

2000

31  individuálnych výstav

8 kolektívnych výstav

 

novinka : každé dva roky sa bude konať

Súťaž o najlepšiu fotografickú knihu a najlepšiu umeleckú knihu v strednej a východej Európy vydaných v rokoch 1999/2000

Porota:

Andreas Muller -Pohle- predseda

Erneestine Rubin – USA

Josef Moucha – CR

Jevgenij Berezner – Rusko

Lucia Benická – Slovensko

Irene Attinger – Francúzsko

Marta Kowalovszky- Poľsko

dodovaná finačnou odmenou

Hlavná cena za najlepšiu fotografickú knihu 2 000 USD

Hlavná cena za najlepšiu umeleckú knihu 1 000 USD

 

Vydané knihy k 10. výročiu Mesiaca fotografie

Marián Pauer, Aurel Hrabušický: Martin Martinček

Jozef Sedlák: Obec božia

Karol Kállay : Slovo na tvári

Peter Rónai: In Media Res

Jarmočný ateliér

postavený v dňoch 30.10 . - 5.11. na Hlavnom námestí

profesionálny fotograf fotografuje navštevníkov v dobovom kostýme

Informačné centrum

poskytuje služby pre verejniosť

2 - 4.novembra  od 10. 00 – 20.00

 

MF 2001_5

2001

21 individuálnych výstav

8 kolektívnych výstav

Partneri

FUJIFILM

Ministrstvo kultúry SR

 

Prehliadka filmov o fotografii :Kinosála Slovenskej národnej galérie

Slávnostné otvorenie Verejnej fotografickej knižnice Vladmíra  Vorobjova

 v Galérii Profil na Prepoštskej ulici

Uvedenie a krst kníh:

Pavel Pecha: Intuitívne divadlo

Aurel Hrabušický, Václav Macek: Slovenská fotografia 1925 – 2000

Martin Kollár: Správa o Slovensku 001

Aurel Hrabušický: Viliam Malík

 

2002

34 individuálnych výstav

10 kolektívnych výstav

 

 

Hlavní partneri

FUJIFILM

Ministerstvo kultúry SR

pribúda Generálny reklamný partner výstavy : Orange

Mediálni partneri pribúda Foto-video časopis

Krsty kníh:

Anton Fiala: Tiché kroky rokov

Iva Mojžišová: Ladislav Foltýn - Fotografické etudy

Keith Carter

Ľuba  Mrenicová:  Ivan Matejka

Jozef Ondzik : Slovensko 2002 - Obrazová správa o stave krajiny

 

2003 Mesiac fotografie Duan Michals ©Foto Peter Prochazka

2003

29 individuálnych výstav

7 kolektívnych výstav

Partneri

Ministerstvo kultúry

FUJIFILM

ORANGE a.s.

nový sponzor TIPOS a. s.

novinky:

Prednáška Duana Michalsa pri príležitosti udelenia titulu  Doctor  Honoris Causa na

VŠVU v Bratislave

Tvorivá dielňa , lektor Kamila Vargu 3. - 6.11.2003

Miesto konania :  Fotoateliér združenej strednej školy

Aukcia fotografií:  7.11. 2003 Aukčná spoločnosť Soga

Krst knihy : Lucia  Nimcová.: Slovensko 003 – Obrazová správa o stave krajiny

 

MF 2004

2004

31 individuálnych výstav

8 kolektívnych výstav

 

Partneri

Ministerstvo kultúry

Generálny reklamný partner :FUJIFILM Slovakia s.r.o

 Hlavný reklamný partner: TIPOS a.s.

Krst kníh :

 Aurel Hrabušický : Miloš Dohnány

Josef Moucha:  Zážitek arény

Aukcia fotografií

Súťaž kníh

Tvorivé dielne:

Geometria ľudského tela: lektor Kamil Varga

Návrat k tradičným fotografiám : platinotipia : lektor  Herald Leban

Krajinárska fotografia: lektor  Anton Fiala

 

2005 Saudek Jan ©Foto Peter Prochazka

2005

36 individuálnych výstav

7 kolektívnych výstav

 

 

Hlaví mediálni partneri :

STV, Rádio Slovensko, SME

časopisy :Watt Foto-Video , Týždeň, český odborný  časopis  DIGI

novinka DIACONCERT

2.novembra 2005 

miesto konania: klub Babylon  YMCA

Výnimočnosť koncertu ako podujatia Mesiaca fotografie spočívala v tom, že fotografia prekonala galerijný priestor a ožila v spojení s hudbou. Počas premietania diapozitívov zazneli autorské skladby , ktoré vznikli na základe vizuálneho zážitku z fotografií.

Fotografi: Vladimír Birgus/ CZ/ autori  hudby Marcel Buntaj a Maroš Hečko

Andrzej P. Bátor / Poľsko /autor hudby  Andrej Šeban

Maďarská fotografia –/ Maďarsko / kurátor Sándor Szilágyi – autor hudby  Martin Burlas

 

Knihy vydané OZ FOTOFO počas Mesiaca fotografie

Andrej Bán: Iné Slovensko

Miro Švolík: Cesta do stredu

Rudolf Fila, Jindřich Streit: Kalendár na každý deň

Bratislava zadným vchodom 1918 – 2005

Juraj Šajmovič: Duch času medzi fotografiou a filmom

Richard Blech: Kameraman Stanislav Szomolányi

 Miloš Boďa : Nature morte uvedenie knihy  voViedni

Tenerife:  kolektívna výstava: Dorota Sadovská, Martin Kollár, Pavel Pecha v Španielsku Galéria

Kultur Kontakt Viedeň -: Miloš Boďa

Praha : Stretnutie 04– Slovenskí absolventi FAMU- Slovenský inštitút Praha

 

 

 

 

Časopis IMAGO 1995 – 2005

10. výročie vydávania odborného a časopisu

 o fotografii v strednej a východnej Európe v anglickom jazyku v rámci Mesiaca fotografie

 

2006 Mesiac fotografie ©Foto Peter Prochazka

2006

25 individuálnych výstav

10 kolektívnych výstav

 

Hlavní reklamní partneri :

Stredoeurópska nadácia  / Slovnaft

TIPOS

Nová cena vo fotografii Sittcomm .award

je cena pre mladých fotografov do 35 rokov z Českej republiky, Maďarska, Poľska , Slovenska

cena má hodnotu 2000 EUR

Koncert k fotografiám

Súťaž o najlepšiu fotografickú knihu

 

Súčasť Európskeho Mesiaca fotografie v mestách Rím, Luxemburg, Viedeň, Berlín, Bratislava, Moskva , Paríž

 

 

Vznik Európskeho mesiaca fotografie

Európsky mesiac  postupne spája sedem fotografických  festivalov, ktoré už existovali  v Európe .

Výstava Mutácie I bola  ich prvým veľkým  spoločným projektom. Kurátori z každého zo siedmich partnerských miest vybrali päť umelcov, ktorých práca odzrkadľovala  umelecké a technologické „ mutácie “ovplyvňujúce dnešný svet fotografie. Z 35 umelcov vybrala európska komisia 7 umelcov, ktorí s uchádzali o cenu  firmy Alcatel , ktorá bola odovzdaná v Paríži na   ParisPhoto         30. októbra 2006.  K výstave vyšiel  sprievodný katalóg s kurátorskými textami.

 

2007

27 individuálnych výstav

8 kolektívnych výstav

Partneri

MK SR

FUJIFILM

Hlavní partneri festivalu: Stredoeurópska nadácia – Slovnaft

Hlavný mediálny partner

časopis DIGI REVUE

Koncert k fotografiám

Premiéra filmu: Viliam Malík / réžia:  Ivan Ostrochovský

 

5. ročník medzinárodnej konferencie fotografických škôl strednej Európy

Aukcia fotografií

Prehliadka portfólií

Tvorivé dielne

 

Josef Koudelka 2008

2008

30 individuálnych výstav

4 kolektívne výstavy

Partneri

MK SR

Fujifuilm

CEF- Slovnaft

Hlavný partner výstav z Talianska : Slovenské elektrárne Enel

Hlavný partner výstavy Thomasa  Hoepkera : firma Wolksvagen Slovakia a.s.

 

Výstavy mimo Bratislavu

Bielefeld -  Nemecko: výstava  Telo po slovensky - kolektívna výstava

Moskva – Rusko výstava najvýznamnejších predstaviteľov medzivojnového obdobia

Berlín _- Nemecko Tri oči spoločná výstava Petra  Bošanská, Peter Homola, Viktor Szemzö

Budapešť – Maďarsko : výstava Nová slovenská fotografia

 

Koncert k fotografiám

interpretácia APERTA TRIO / Slovensko

Bratislava 6.novembra

Viedeň  8. novembra

autori fotografií z Rakúska a hudobní skladatelia zo Slovenska

Elizabeth Czihak/ Rakúsko Boško Milakovič/ Srbsko

Severin Koller / Peter Zagar

Paul Kranzler/ Martin Burlas

Krsty kníh : Andrej Bán- Kosovo

Peter Procházka - V klub

Václav Macek, Lucia L. Fišerová - Nová slovenská fotografia

Sittcomm .award

5. ročník Súťaže kníh

2. ročník partnerského  Mesiaca fotografie Viedeň

 

2009 11 03 Vernisáž Vladimira Birguse ©Foto Peter Prochazka

Thomas Hoepker a Karol Kállay 2009

2009

25 individuálnych výstav

11 kolektívnych výstav

Partneri :

Hlavný partner výstavy World Press Photo: Slovenské elektrárne - Enel

Hlavný partner výstavy Claudio Hils : Volkswagen Slovakia

Hlavný mediálny partner portál ephoto.sk

Mediálni partneri: SME. Týždeň, DIGIfoto,TASR, FOTONOVINY, IMAGO

 

Medzinárodná prehliadka portfólií – zmena miesta FTF VŠMU

 

Výstavy mimo Bratislavy:

Moskva – Slovenský inštitút – výstava Robo Kočan

Soul, Južná Kórea - Telo po slovensky- kolektívna výstava

Tvorivé dielne

Medzinárodná konferencia

krsty nových kníh FOTOFO

Dorota Sadovská - Núdzový vchod

Costas Ordolis- Novembre v Bratislave/ grécky fotograf

 

Aukcia fotografie v spolupráci s Design factory

25.11.2009

 

2010

22 individuálnych výstav

12 kolektívnych výstav

 

20. výročie festivalu – zmena loga

Hlavní partneri festivalu:

MK SR

Magistrát mesta Bratislavy

 

generálny partner festivalu tlačiareň FOART

/ odstupuje FUJIFILM

 

Hlavní partneri festivalu : CEF a Slovnaft

Hlavný partner výstavy World Press Photo:  Slovenské elektrárne Enel

Hlavný partner výstavy Františka Drtikola : AXON PRO

Partner výstav z Poľska, Maďarska,Česka a Slovenska Medzinárodný vyšehradský fond

 

Výstavy  mimo Bratislavy :

 

Berlín : Slovenský inštitút  – Nemecko: Matúš Zajac, Michal Fulier

Viedeň : Slovenský inštitút – Rakúsko:  Petra Cepková
Budapešť : Slovenský inštitút – Maďarsko:  Olja Triaška -  Stefanovic

 

 

Prednášky autorov z Agentúry MAGNUM Photos

 

Chien-Chi Chang  / Thai -wan /

4.11.2010

 

 

Martin Parr / Veľká Británia /

5.11.2010

 

Konferencia k vydaniu knihy Dejiny európskej fotografie 1900 – 1938

6. ročník Súťaž o najlepšiu fotografickú knihu

Tvorivé dielne za účasti medzinárodných účastníkov

Portfolio Rewiev -prehliadka – miesto konania FTF VŠMU

 

Výstava plagátov a katalógov z 20. ročníkov Mesiaca fotografie vo Francúzskom inštitúte v Bratislava

 

december 2011

Mgr. Elena Šoltýsová,

externá doktorandka

na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave

 

 

 


| Autor: administrator | Vydáno dne 12. 01. 2012 | 2659 přečtení |
| Počet komentářů: 2826 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |